Základní funkce systému

Celý systém se skládá z několika funkčně rozdílných a na různé úrovni spolupracujících modulů. V následujícím přehledu najdete jejich seznam a popis jednotlivých funkcí

Modul oblastí umožňuje:

 • Vytvářet základní stromovou strukturu oblastí a podoblastí.
 • Spravovat a propojovat více WWW serverů použitím jednotného stromu oblastí.
 • Detailně nastavit způsobu zobrazení jednotlivých oblastí a jejich obsahu.
 • Automaticky generovat mapu stránek (serveru).
 • Prohlížet náhled stránek a kontrolovat jejich obsah ještě před vystavením provedených změn.

Modul článků umožňuje:

 • Vytvářet, importovat a vystavovat články pomocí vestavěného HTML editoru
 • Automaticky převádět a filtrovat HTML kód v případě importu dat z jiných formátů.
 • Zobrazovat datum poslední aktualizace a jména autora jednotlivých článků. o Automaticky generovat archivy starších(prošlých) článků.
 • Třídit články do tématických okruhů, pro usnadnění vyhledávání.
 • Nastavovat řazení seznamů článků podle data vložení, názvu, nebo vlastního pořadí.
 • Vytvářet šablony článků (např. pro hlavičky dokumentů).

Modul příloh umožňuje:

 • Vkládat a napojovat přílohy (soubory, obrázky, odkazy atd.)
 • Automaticky vytvářet náhled včetně možnosti nastavení kvality a velikosti vkládaných obrázků. Případně do obrázků vkládat vlastí text.

Modul informačních lišt a sestav umožňuje:

 • Zapojovat do každé oblasti informační lištu poskládanou z datových modulů a tím přidávat na stránky různé pohledy na články, přílohy a aplikace z různých oblastí.
 • Stejným způsobem (použití sestavy) poskládat i samotný obsah oblasti a tím přizpůsobit její chování vlastní představě.

Modul jazyků umožňuje:

 • Vytvářet různé jazykové verze stránek s oddělenou strukturou.
 • Zapínat jednotlivé jazykové verze podle potřeby.

Modul Fulltextového prohledávání umožňuje:

 • Hledat ve všech článcích a přílohách dle požadovaných kritérií.

Modul autorizace umožňuje:

 • Detailně nastavovat přístupová práva správců a redaktorů (až pět úrovní práv).
 • Zapnout vynucenou autorizaci článků vkládaných konkrétním redaktorem.
 • Registraci návštěvníků veřejné části s možností nastavení práv k prohlížení jen některých oblastí resp. zákazu přístupu do vybraných oblastí.

Modul rozhraní umožňuje:

 • Poskytovat stromovou strukturu oblastí a vlastní obsah ostatním aplikacím přes XML rozhraní s vlastním XSD schématem
 • Poskytovat přehled novinek na stránkách, použitím RSS kanálů.

Přehled datových modulů pro použití v informačních lištách, nebo sestavách

 • Anketa
 • Datum a svátky
 • Aktuální články (z celého serveru)
 • Nejčtenější články (z celého serveru)
 • Samostatný odkaz (odkaz s anotačním obrázkem)
 • Články z oblasti a podoblastí
 • Úřední deska
 • Seznam podoblastí
 • Galerie obrázků
 • Seznam souborů
 • Seznam karet zaměstnanců
 • Aktuální články z oblasti
 • Aktuality z oblasti a podoblastí
 • Otevřené články z oblasti a podoblastí
 • Náhodný článek
 • Vyhledávací formulář na oblast a podoblasti

Aplikační moduly

Pomocí aplikačních modulů je možné do systému přidávat další rozsáhlejší samostatné funkce s vlastní datovou strukturou a napojovat je do základní stromové struktury oblastí. Následuje přehled několika z nich:
 • Modul anket
 • Modul hromadných importů souborů
 • Modul Diskusních skupin
 • Modul Otázek a odpovědí
 • Modul Karet zaměstnanců (použití pro organizační strukturu a telefonní seznam)