Základní postupy práce se systémem

Práce s redakčním systémem PubliX je velmi podobná psaní libovolného textového dokumentu, např. v programu Word a následnému ukládání do složky , např. Dokumenty. Základním rozdílem je to že pracujete ve svém internetovém prohlížeči a že ovládáte přímo své webové stránky.

Nejprve si vytvoříte oblasti(složky) a do nich pak vkládáte články(soubory). Vytvořené oblasti tvoří základní strukturu či kostru Vašich stránek a články pak samotný obsah. Veškeré změny provádíte pomocí servisní části systému, která je oddělená od té pro veřejnost a sami rozhodujete, nebo systému určíte, kdy přesně bude vložená informace vystavena.

Kromě článků, je možné do jednotlivých oblastí vkládat i přílohy jako např. soubory, odkazy a obrázky a ty pak připojovat, nebo vkládat do libovolných článků, podobně jako se připojují přílohy k e-mailům. Každou přílohu můžete připojit i k více článkům z různých oblastí a tím udržovat jenom jednu její verzi. Samozřejmě můžete propojovat i jednotlivé oblasti a články mezi sebou.

Obsah článků můžete vytvářet přímo v servisní části systému za použití zabudovaného HTML editoru, který nevyžaduje žádnou znalost HTML jazyka a pomocí kterého velmi snadno a intuitivně dosáhnete potřebného formátování, vložíte obrázek, připojíte přílohu, nebo vazbu na jiný článek. Můžete ale také článek jednoduše nakopírovat z libovolné aplikace (např. Word, Excel)

Vytvořené oblasti tvoří přehlednou stromovou strukturu (stejně jako složky na Vašem disku ), ve které se dá na první pohled velmi snadno orientovat. Veškeré akce jako jsou vkládání a editace oblastí, článků a příloh provádíte přímo kliknutím na vybranou oblast a vybráním konkrétní akce z nabídky která se pro tuto oblast zobrazí.

Ke každé oblasti můžete připojit informační lištu, kterou si sami poskládáte z různých předefinovaných funkčních bloků (datových modulů) přesně podle Vašich představ, nebo dokonce z těchto bloků můžete poskládat obsah oblasti samotné. Tímto způsobem můžete zcela zásadně ovlivnit chování a zobrazení jednotlivých oblastí v části určené pro návštěvníky Vašich stránek.