Technické informace

Redakční systém byl vyvíjen a je provozován na relativně nové a tím i moderní technologii Microsoft .Net, která je v dnešní době již uznávanou a respektovanou platformou pro tvorbu webových aplikací. Hlavním přínosem této technologie je používání řízeného a navíc kompilovaného kódu, který na rozdíl od interpretovaných skriptovacích jazyků, používaných např. v PHP či ASP, dosahuje mnohem vyšší stability, rychlosti a výkonu celé aplikace. V kombinaci s relační databází SQL a použitím aplikačních knihoven je dosaženo optimálního rozložení jednotlivých vrstev celého aplikačního modelu. Přehledný aplikační model sebou přináší všechny výhody objektového programování, jako jsou zjednodušená údržba a schopnost rychle reagovat na nově vzniklé požadavky provozu aplikace.

 • Prezentační vrstvu tvoří kompilované webové-formuláře a ovládací prvky, které jsou na stranu klienta poskytovány pomocí jazyka HTML a XHTML.
 • Logickou vrstvu tvoří aplikační knihovny s řízeným kódem, které obsahují většinu aplikační logiky a funkce pro propojení s datovou vrstvou.
 • Datovou vrstvu tvoří relační SQL databáze, do které jsou ukládána všechna data včetně jejich vzájemných vazeb. Práce s daty je prováněna pouze v rámci ukládaných procedur, které mají dopředu vytvořeny plány zpracovaní a zásadně urychlují provádění dotazů. Změna dat je prováděna transakčně, aby se předešlo nebezpečí jejich poškození.

Systémové požadavky:

 • MS .Net Framework 4.0 a vyšší, nejlépe v kombinaci s MS Windows server 2008 a spuštěným IIS (Internet Information Server)
 • MS SQL server 2012 a vyšší.
 • Případně žádné zvolíte-li formu pronájmu.
 • Jako klient pro servisní (správcovskou) část systému postačí MS IE 7+, FF 1.5+, Chrome 0.2+, Safari 3.0+

Pozn.: IIS i SQL server je možné provozovat jak na jedné pracovní stanici, tak i na vzájemně oddělených . Druhá varianta je doporučována pro velmi rozsáhlé informační systémy s velkou hustotou provozu.

Použité technologie a specifikace výstupních formátů

Servisní část:

 • využívá JavaScript
 • využívá dočasné cookies
 • využívá rámy (frames)
 • výstupní formát je HTML5 v kombinaci CSS 3.0

Veřejná, vnější část:

 • omezeně využívá JavaScript (jQuery)
 • výstupní formát je HTML5 v kombinaci s CSS 3.0